DEBAT – LAGERHUIS

Locatie – AULA

SHOWTIME  TOON je DEBATSKILLS!

PRESENTATOR :
Jury: leerlingen en docenten

 LET OP:
Bijzondere outfits van de deelnemers worden op prijs gesteld.  

Twee leerlingen per klas zijn afgevaardigd naar het debat: de debater en een secondant. Samen bereiden ze het debat voor.

Pauze: het debat klas 3 en 4 kent een pauze van vijf minuten om overleg te plegen met je secondant. Op dat moment is het ook toegestaan om te wisselen.

Sticker: Zorg ervoor dat naam en klas die je vertegenwoordigt, op je kleding zichtbaar zijn, door middel van een sticker. Die zijn vanaf  9:30 uur te verkrijgen bij de aula.

 

9:00 UUR : ARENA-OPSTELLING

Klok op white board – microfoons 🡪 Conciërge?

 

Stellingen:

  • Het eten van dieren moet verboden worden.
  • Verplicht literatuur lezen voor alle moderne talen moet afgeschaft worden.
  • Kinderbijslag moet voortaan aan de kinderen zelf worden uitbetaald.
  • De binnenstad van Amsterdam moet asap geheel autovrij worden.

 

LET OP:

Leerlingdeelnemers moeten zich melden om 9:30 uur.

Je krijgt sticker voor je naam & klas + stelling

Voorbereiden bij AULA met laptop

 

10.00: opening en uitleg LagerhuisdebaT

 

10:10 DEBAT 1
strijd om de 1ste t/m 10de plaats

klas 3 en 4  (20 min.) stelling 1

tien leerlingen G3 + G4 (tegen) versus de docenten (voor)

Na 10 minuten pauze van 5 minuten voor beraad met secondant
Juryberaad (10 min.) levert twee besten op

Einde: 10:35 uur

 

10:50 DEBAT 2

Strijd om de 1ste t/m 5de plaats

Debat klas 5 (10 min.) stelling 2

Vijf leerlingen G5 (voor) versus de docenten (tegen)

Individuele beoordeling 🡪 Levert twee besten op !

 

11:10 SUPERDEBAT 3 één-tegen-ééndebat

Twee winnaars van DEBAT 1 tegen elkaar

10 min. over stelling 3


11:40 SUPERDEBAT 4 één-tegen-ééndebat G5

Twee winnaars van DEBAT 2 tegen elkaar

10 min. over stelling 4

Opbouw SUPERDEBAT 3 en 4

  • één-tegen-ééndebat

Opzetbeurt voorstander (2 min.)
Opzetbeurt tegenstander (2 min.)
Discussie (5 min.)
Afsluitbeurt voorstander (0,5 min.)
Afsluitbeurt tegenstander (0,5 min.)

 

12.00: bekendmaking winnaars per klas en totaalklassement

 

Te behalen punten per klas.  

Klas 3 en 4

 

Klas 5

Nummer 1: 12 pnt

Nummer 7: 4 pnt

Nummer 1: 12 pnt

Nummer 2: 10pnt

Nummer 8: 3 pnt

Nummer 2: 10 pnt

Nummer 3: 8 pnt

Nummer 9:  2 pnt

Nummer 3: 8 pnt

Nummer 4: 7 pnt

Nummer 10: 1 pnt

Nummer 4: 6 pnt

Nummer 5: 6pnt

 

Nummer 5: 4 pnt

Nummer 6: 5 pnt

  

LET OP: aangepaste puntentelling mogelijk door jury. Gedeelde plaatsen geen probleem, mits buiten de top 3.

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulieren printen van deze site:

http://typo3-1.vara.nl/fileadmin/uploads/VARA/be_users/images/tv/specials/ownhl/downloads/Juryformulier_Op_weg_naar_Het_Lagerhuis_2011.pdf

🡪alleen laatste bladzijde, eventueel aanpassen

 

HET LAGERHUISDEBAT

Lagerhuisdebat is een kort debat waarbij argumenten elkaar snel opvolgen. Twee groepen debatteren, waarbij de ene helft voor en de andere helft tegen de stelling is. Wie het woord wil, staat op. De debatleider bepaalt wie mag spreken. Krijg je niet het woord, ga je weer zitten totdat de spreker uitgesproken is.

Je wordt beoordeeld op argumentatie, onderbouwing, weerlegging van de argumenten van de tegenstander, wekbespraaktheid, non-verbale presentatie, rol in het team.

 

DEBATTIPS

Wees sportief en ga de strijd aan met respect voor je tegenstander!

Houd bij het debat voortdurend de stelling in gedachte: dwaal niet af!

Als je alleen op de trucs van de tegenstander reageert, vergeet je je eigen verhaal!

Bedenk zoveel mogelijk concrete voorbeelden om je argumenten te onderbouwen.

Met humor moet je de jury verleiden, maar niet je tegenstander belachelijk maken…

Neem elk verlies als een winnaar!


BEOORDELING op presentatie 50% en argumentatie 50%

 

Veel debatteerplezier!!!!!